Wywodzimy się zewsząd

Jesteśmy ludźmi w różnym wieku, z różnych środowisk i z różnymi zainteresowaniami. Chodziliśmy razem po górach, spotykaliśmy się w parafii lub na katechezie. Teraz chcemy pamiętać o sobie w regularnej modlitwie. My… to znaczy blisko tysiąc pięćset osób: z Katowic, Rybnika, Pszczyny, Piekar Śląskich, Świętochłowic czy Lublina, a nawet… Wiednia i Lizbony, które włączyły się w inicjatywę od kwietnia 2013 roku.

Są wśród Ciemnych Typów dzisiaj uczniowie i absolwenci Szkoły Muzycznej w Katowicach, ich rodzice, przyjaciele i nauczyciele, lubelscy studenci i członkowie ich rodzin, księża i siostry zakonne, rybniccy parafianie, a także szereg innych osób, w których chęć codziennej wzajemnej modlitwy zrodziła fascynacja osobą Pier Giorgia.