Czekamy na Ciebie

Towarzystwo Ciemnych Typów, jako grupę o charakterze modlitewnym, tworzą modlący się za siebie przyjaciele. W trosce o własną przyszłość i dla dzielenia radości z przeżywania wiary. By zostać przyjętym do ich grona, należy złożyć pisemną deklarację i zobowiązać się do codziennego odmawiania Pod Twoją obronę w intencji wszystkich członków Towarzystwa. Pocztą elektroniczną rozsyłane są informacje o wszelkich planowanych inicjatywach. 

W maju Ciemne Typy pielgrzymowały do Rzymu. W przededniu ewangelizacji Rybnika członkowie Towarzystwa modlili się o dobre jej owoce. 4 V 2014 r., w czasie niedzielnej modlitwy Regina coeli, pozdrowił ich Ojciec Święty Franciszek: