Wszystko o nas?

Znajdziesz nas na Facebook’u. Dostępne są tam trzy nasze profile:
Towarzystwa Ciemnych Typów, Cammino di Pier Giorgio i Frassati w Rybniku.
Zawierają one fotorelacje i zapowiedzi wszystkich naszych inicjatyw.
Odpowiedzi na pytania o funkcjonowanie Towarzystwa uzyskasz też
w rybnickim ośrodku duszpasterstwa akademickiego:

ks. Krzysztof Nowrot – tel. +48/ 519 19 7217
Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. ks. F. Brudnioka 5
e-mail: nowrot@wp.pl, frassatiwrybniku@gmail.com