Wszystko o nas?

Znajdziesz nas na Facebook’u. Dostępne są tam trzy nasze profile:
Towarzystwa Ciemnych Typów, Cammino di Pier Giorgio i Frassati w Rybniku.
Zawierają one fotorelacje i zapowiedzi wszystkich naszych inicjatyw.
Odpowiedzi na pytania o funkcjonowanie Towarzystwa uzyskasz też
w rybnickim ośrodku duszpasterstwa akademickiego:

ks. Krzysztof Nowrot – tel. +48/ 519 19 7217
Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego 
40-039 Katowice, ul. Powstańców 21/11
e-mail: nowrot@wp.pl